Украйна

ЦЕ ii ДОЛЯ, ЦЕ ii ЩАСТЯ

Це ii доля, це ii щастя. Това е нейната съдба, това е нейното щастие. Така би звучало обобщено усещането ви за Украйна, ако решите да отворите томчето “Кобзар” на Тарас Шевченко – основоположникът на литературния украински език и на украинската литература. Наричат го Кобзар, а творбите му и преди, и сега се знаят и пеят. Те са отражение на украинската душа, а Украйна може да пее и да плаче, но и във възторг да повтаря:”Я про Украiну!” Ако искате да […]

More