ДЕМОКРАЦИЯТА, КОЯТО ОПОЗИЦИЯТА ИСКА ДА УБИЕ – 2

Да започнем от онова, което прави и иска БСП. Тази партия е в дълбока лидерска, идейна и организационна криза. Абсурдно е да очакваме от нея адекватно политическо поведение на реална опозиция и на алтернатива. Кресливото изражение на тяхната опозиционност я лишава от постигането на конкретни резултати. Защото те могат да бъдат свързани само с активна работа в парламента. Но какво се случва? Лишаването на партията от експертност за сметка на приближени хора, които да осигуряват комфорта на лидерката, е на […]

More

ПОСЛЕСЛОВ КЪМ ЕДИН ПРЕЗИДЕНТСКИ УКАЗ

Обществената функция на всеки закон не е само да е мост към справедливостта, но да е и инструмент за налагане на демократични ценностни стандарти. Всъщност тази статия е израз не само на моето безпокойство, свързано с опитите от най-високо равнище да се влияе на политическия процес с погрешно или витиевато тълкуване на законови текстове. В тази връзка искам да напомня, че всяко погрешно или умишлено тълкувание, както и последващите го действия, свързани с него, носят рискове и застрашават демократичния процес. […]

More
стенограмата

СТЕНОГРАМАТА

Според професор Едуард де Боно – авторът на латералното мислене, “едно от нещата в бизнеса, които се превръщат в стока за масово потребление е информацията”. И това е така, пак според него, защото “във възможностите ви е да получите информация наготово и да я закупите, при необходимост. Тайните се срещат все по-рядко. Възможно е да се сдобиете с някаква специална информация преди другите, но те също ще се сдобият с нея с течение на времето.” Изреченото е във връзка с […]

More