НОВАТА ПРОГРАМА ЗА УМЕНИЯ НА ЕК

Новата програма за умения на Европейската комисия трябва да ускори процеса на повишаване качеството на образованието. Без съмнение, целта e да бъдат гарантирани необходимите умения за заемане на съответните работни места – сега и в бъдеще. Подготовката на кадри е ключов проблем, предвид ускорените темпове на икономическо и […]

Към статията