плач

СОКРАТ, ПРОТЕСТИТЕ, ЕДИН ПРЕЗИДЕНТ И ДВА ОТВОРЕНИ ВЪПРОСА В КРАЯ

Гръцкият философ Сократ и до днес има репутация на човек, който обича да задава насочващи въпроси. Казват, че го правел стъпка по стъпка, докато получи очаквания отговор. Веднъж той запитал група граждани, дали ако трябва да изберат най-добрия атлет или най- добрия навигатор на кораб, биха го избрали на случаен прнцип? Те му отговорили отрицателно. Следващият въпрос бил, а защо избирате политиците на случаен принцип? Така очакването му да чуе от тях, че случайността не е най-добрия начин за избиране […]

More