Дънинг-Крюгер

ЕФЕКТЪТ ДЪНИНГ-КРЮГЕР

Тези дни политикът Петко Симеонов, отговаряйки на въпрос, свързан с президента Радев и участието му в “Панорама” по БНТ, след две-три изречения и предположението, че българският президент навярно е добър човек и има качества да е и добър летец, той излезе от ситуацията, препращайки ни към “Eфекта Дънинг-Крюгер”. […]

Към статията

ЛАТЕРАЛНОТО МИСЛЕНЕ И УСПЯВАНЕТО

Знаете ли, че всеки резултат в живота ни, който бихме определили като успех или провал е свързан и с нашия специфичен начин на мислене и с уменията ни да реализираме мисловна дейност. И ако все още не сте намерили синоним на думата успяване, ще ви помогна. Смятам, че това е латералното  мислене, което за много от вас е […]

Към статията

УРОЦИ ЗА УЧИТЕЛИ – 2

Латерален идва от лат. lateralis no latis, означава: страничен, краен, отдалечен от средата. Запомнете това – отдалечен от средата! Според професор Де Боно, “латералното мислене служи, за да се избяга от установените идеи и възприятия, с цел да се открият нови, за да избягаме от съществуващите идеи и възприятия и да открием по-добри… […]

Към статията

ПРЯКО ПРЕПОДАВАНЕ НА МИСЛЕНЕ – VI ЧАСТ

Когато професор Де Боно създава понятието “латерално мислене”, има предвид предлагането на нови идеи и възприятия. Според него,  ЛМ “е ценна част от човешкото мислене”. Него авторът свързва с нашия ум и с работата на мозъка, определен от него като самоорганизираща се система, която позволява постъпващата информация да се организира в модели. Цялата ни мисловна дейност, свързана с усвояването […]

Към статията

ПРЯКО ПРЕПОДАВАНЕ НА МИСЛЕНЕ – V ЧАСТ

През втория срок продължаваме с разглеждането на останалите мисловни навици.  При изучаването на навика “Общо и частно”, стъпвам върху наученото до този момент за идеята. С примери въвеждам понятията обща и конкретна идея. И така успявам да стартирам темата на урока. Въпросите, които децата свикват да си задават […]

Към статията

ПРЯКО ПРЕПОДАВАНЕ НА МИСЛЕНЕ – IV ЧАСТ

Продължавам с прякото преподаване на мислене в училище. Обещах ви да направя един кратък преглед на моя опит през първата година в Клуба по мислене или в Час по мислене, организиран в българско училище. Представете си, че вече сме в края на първия учебен срок и сме изучили […]

Към статията

ИГРИ ЗА ДЕЦА И РОДИТЕЛИ – III ЧАСТ

Днес ви предлагам трета част от моите упражнения, които можете да използвате като семейни игри за развитие на творческото мислене на вашето дете. И този път ще ви напомня, че примерите съм разработила по методиката на професор Едурад де Боно, което е видно от книгата му “ Как […]

Към статията

ПРЯКО ПРЕПОДАВАНЕ НА МИСЛЕНЕ – III ЧАСТ

Продължаваме с мисловните инструменти от широко използваната програма CORT на професор Едуард де Боно. Тя включва много повече инструменти за мислене. В моето обучение включвам само седем от тях. Миналия път разгледахме ОВФ, АВИ и ГТД.Днес ще се спра на останалите четири – СиР, ПМИ, НЗЦ и ВиП. […]

Към статията

ПРЯКО ПРЕПОДАВАНЕ НА МИСЛЕНЕ – II ЧАСТ

Съществена част от прякото преподаване на мислене по системата на Едуард де Боно, е усвояването на мисловните инструменти. Те са средство за насочване на вниманието и извършване на определена мисловна операция. Основните мисловни инструменти, според автора на латералното мислене, са : ОВФ, АВИ, ГТД, СиР¸ ПМИ, НЗЦ и […]

Към статията

ПРЯКО ПРЕПОДАВАНЕ НА МИСЛЕНЕ – I ЧАСТ*

Според професор Де Боно, не е трудно да се провежда обучение по мислене, ако събудим интерес и продължим да поддържаме у децата мотивация за подобно занимание. Интересът у деца и родители провокирах чрез Клуб по мислене** – Едуард де Боно. Разработих и проект “Училище за идеи”, чиято основна […]

Към статията