4

Oct 18

НОВАТА ПРОГРАМА ЗА УМЕНИЯ НА ЕК

Новата програма за умения на Европейската комисия трябва да ускори процеса на повишаване качеството на образованието. Без съмнение, целта e...
Read More

21

May 18

ЛАТЕРАЛНОТО МИСЛЕНЕ И УСПЯВАНЕТО

Знаете ли, че всеки резултат в живота ни, който бихме определили като успех или провал е свързан и с нашия специфичен начин на...
Read More

1

May 18

ЗА НОВИТЕ УЧЕБНИ ПРОГРАМИ ПО ЛИТЕРАТУРА ЗА XI И XII КЛАС

Всеки, който се интересува от проектите на новите учебни програми по български език и литература за XI и XII клас, може да се...
Read More

12

Apr 18

УРОЦИ ЗА УЧИТЕЛИ – 2

Латерален идва от лат. lateralis no latis, означава: страничен, краен, отдалечен от средата. Запомнете това - отдалечен от средата! Според професор Де Боно, “латералното...
Read More

3

Apr 18

УРОЦИ ЗА УЧИТЕЛИ -1

Не е необходимо да крием или да не признаваме, че най-тежкият проблем в българското училище е дисциплината. В тази връзка...
Read More

29

Mar 18

СЛУЧАЙНАТА ДУМА – МЕТОД НА ЛАТЕРАЛНОТО МИСЛЕНЕ

Тази публикация е по повод на едно от многото запитвания от учители, които използват или желаят да използват  моя опит в прилагането...
Read More

17

Feb 18

УЧИЛИЩНАТА ДИСЦИПЛИНА

Днешното състояние на дисциплината е основен проблем на учебно-възпитателния процес в българското училище. Това води до изкривяване на неговото нормално протичане и...
Read More

2

Feb 18

ИЗУЧАВАНЕТО НА ИСТОРИЯТА В УЧИЛИЩЕ

Тези дни тече дебат по повод включването на темата за комунизма в учебниците за десети клас. БСП се съпротивлява на това,...
Read More

26

Nov 17

ЗАЩО БЪЛГАРСКИТЕ УЧЕНИЦИ РАБОТЯТ ЛОШО В ЕКИП

Oбразованието отдавна е престанало да е някаква абстрактност. То  е организъм, в който протичат жизнени процеси. Те са образование, възпитание и социализация (приложимост на...
Read More

23

Nov 17

УЧЕБНА ФИРМА

Този път ще ви разкажа за учебната фирма, която бе част от проекта “Училище за идеи”. Знанията, които децата получаваха в Часа по...
Read More

13

Nov 17

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ ЗА БЪЛГАРСКОТО УЧИЛИЩНО ОБРАЗОВАНИЕ

Какво казва Европейската комисия в Обзора на образованието и обучението за 2017-та година, в частта му за България? В него се акцентира на онези параметри,...
Read More

14

Oct 17

УЧИЛИЩЕН КЛУБ “ПРИЯТЕЛИ НА КНИГАТА”

През годините проектът ’’Училище за идеи’’ се превърна в система с ясни параметри за друга идентичност на българското училищно образование. Стартирал с  т.н. Час по...
Read More

12

Sep 17

КЛУБ НА КАНДИДАТ-УЧИТЕЛЯ

Клубът на кандидат-учителя е част от проекта “Училище за идеи”. Участието в него приучва към взаимопомощ и споделена отговорност. Съдейства за по-активното интегриране...
Read More

3

Sep 17

ЧАС ПО БИЗНЕС

През годините на своето осемгодишно реализиране, проектът “Училище за идеи” затвърдяваше и разширяваше своето съдържание, като добавях нови модули към т.н. Час...
Read More

19

Aug 17

РАБОТИЛНИЦА ЗА ДЕТСКА ИНИЦИАТИВА

Системата за латерално мислене на професор Едуард де Боно е в основата на прякото преподаване на мислене в училище. Формалните...
Read More

12

Aug 17

ЗА ПРИОБЩАВАЩОТО ОБРАЗОВАНИЕ

Според мен, консервативното придържане към традициите на българското училищно образование, е най-доброто решение на всички проблеми, свързани с него. Защото непрекъснатото...
Read More

27

Jul 17

УЧИЛИЩЕН СОЦИАЛЕН ТЕАТЪР

Моят авторски проект “Училище за идеи” стартира през 2007 година с т.н. Клуб по мислене. Заниманията в него се провеждаха във времето...
Read More

15

Jul 17

ПРЯКО ПРЕПОДАВАНЕ НА МИСЛЕНЕ – VI ЧАСТ

Когато професор Де Боно създава понятието “латерално мислене”, има предвид предлагането на нови идеи и възприятия. Според него,  ЛМ “е ценна част от човешкото мислене”....
Read More

6

Jul 17

ПРЯКО ПРЕПОДАВАНЕ НА МИСЛЕНЕ – V ЧАСТ

През втория срок продължаваме с разглеждането на останалите мисловни навици.  При изучаването на навика “Общо и частно”, стъпвам върху наученото...
Read More

3

Jun 17

ПРЯКО ПРЕПОДАВАНЕ НА МИСЛЕНЕ – IV ЧАСТ

Продължавам с прякото преподаване на мислене в училище. Обещах ви да направя един кратък преглед на моя опит през първата...
Read More

18

May 17

ПРЯКО ПРЕПОДАВАНЕ НА МИСЛЕНЕ – III ЧАСТ

Продължаваме с мисловните инструменти от широко използваната програма CORT на професор Едуард де Боно. Тя включва много повече инструменти за...
Read More

10

May 17

ПРЯКО ПРЕПОДАВАНЕ НА МИСЛЕНЕ – II ЧАСТ

Съществена част от прякото преподаване на мислене по системата на Едуард де Боно, е усвояването на мисловните инструменти. Те са...
Read More

5

May 17

ПРЯКО ПРЕПОДАВАНЕ НА МИСЛЕНЕ – I ЧАСТ*

Според професор Де Боно, не е трудно да се провежда обучение по мислене, ако събудим интерес и продължим да поддържаме...
Read More

25

Apr 17

УЧРЕДЯВАНЕ НА УЧИЛИЩЕН КЛУБ ПО МИСЛЕНЕ

Учредяването на училищен Клуб по мислене, който да обучава децата по Системата за латерално мислене на професор Едуард де Боно,...
Read More

16

Apr 17

ОСОБЕНОСТИ ПРИ РЕАЛИЗИРАНЕ НА ОБУЧЕНИЕТО ПО СИСТЕМАТА ЗА ЛАТЕРАЛНО МИСЛЕНЕ

През пърата година се акцентува на началното въвеждане на децата в системата за латерално мислене. Започва се с природата на...
Read More

16

Apr 17

ЗА ЦЕЛИТЕ НА ПРЯКОТО ПРЕПОДАВАНЕ НА МИСЛЕНЕ В УЧИЛИЩЕ

Прякото преподаване на мислене в училище дава умения чрез усвояването, упражняването и практикуването им. То оказва съществено влияние върху развитието...
Read More

16

Apr 17

ПРОЕКТЪТ “УЧИЛИЩЕ ЗА ИДЕИ”

Преди петнадесет години, аз не подозирах какво мощно средство е “Системата за латерално мислене” на професор Едуард де Боно. Прозрях...
Read More

16

Apr 17

НАУЧЕТЕ ДЕТЕТО СИ ДА МИСЛИ

Ако искате да започнете да усвоявате практическите похвати на професор Едуард де Боно, започнете с книгата му “Научете детето си...
Read More

16

Apr 17

МИСЛИ НА ЕДУАРД ДЕ БОНО

В някои области можем да получим пълна информация и тогава тези области стават рутина, която не изисква мислене. Сега и...
Read More

16

Apr 17

КОЙ Е ЕДУАРД де БОНО

Едуард де Боно е роден в Малта през 1933 година. По време на Втората световна война се обучава в колежа...
Read More

16

Apr 17

УЧИЛИЩНАТА РЕФОРМА – ЗНАНИЯ И УМЕНИЯ ЗА СПРАВЯНЕ С ЖИВОТА

Българското училище разполага с традиции и достатъчно натрупан опит в обучението и възпитанието. Добрите резултати са плод на високия професионализъм...
Read More

16

Apr 17

ФУНКЦИОНАЛНАТА ГРАМОТНОСТ

През годините, прекарани в българското училище, успях да опозная предизвикателствата на учителската професия. Стремях се да свързвам практическите примери и...
Read More

15

Apr 17

УЧИЛИЩНАТА ГОТОВНОСТ

Когато става дума за училищна готовност, се има предвид готовността на детето в края на предучилищния етап. Тя му е...
Read More